Wie

over-mijIk geloof dat zelfvertrouwen het wapen is tegen geweld. Mensen met zelfvertrouwen zijn autonoom en laten anderen in hun waarde. Instructies en correcties daarentegen impliceren een wetende en onwetende partij. Er is ongelijkheid. Als we stoppen met commanderen en gehoorzamen wordt de wereld een mooiere plek om in te leven.

Mijn verhaal

Als kind was ik traag en moest oefenen bij een fysiotherapeut om mijn achterstand weg te werken. Ook werd ik naar gymles gestuurd. Maar ik ging niet vooruit, eerder achteruit. Toen ik tijdens een uitvoering viel van de brug met ongelijke leggers ten overstaan van een tribune vol ouders, schaamde ik mij diep. Ik kreeg een bloedhekel aan alles wat met bewegen te maken had en maakte me onzichtbaar in de gymlessen op school. Pas in mijn studententijd kreeg mijn zelfvertrouwen een flinke boost, want ik ontdekte dat ik aanleg had voor bewegen op muziek. Ik studeerde weliswaar af op communicatie, maar maakte daarna een overstap en werd fysiotherapeut en aerobics-docent. Als onhandig kind kreeg ik volop aanwijzingen en correcties, maar als bewegingsdeskundige was ik degene die mocht instrueren. Wat heerlijk om in die positie te zitten! Ik speelde mijn rol met verve. Hoe meer ik wist, hoe beter ik me voelde. En ik wist een heleboel, want de opleidingen volgden elkaar in rap tempo op. Toch was het nooit genoeg; ik bleef me bewust van de hiaten in mijn kennis en fysieke vaardigheden.

 

Niemand wordt graag gecommandeerd!

Bouwen aan zelfvertrouwen

In mijn zoektocht naar kennis en vaardigheden kwam ik een docent tegen met een andere aanpak. Ze zei me niet wat ik moest doen, ze nodigde me uit om mijn lichaam te voelen. Ik kon niets verkeerd doen, want voelen is niet goed of fout. Ze gaf me geen kritiek of complimenten en corrigeerde me nooit. Ik volgde het ritme van mijn ademhaling, ik voelde de grond onder me en merkte hoe dat contact veranderde als ik bewoog. Ik was verrast te ontdekken dat mijn lichaam tal van dingen kon waar ik geen weet van had. Het respect voor mijn lijf groeide en daarmee ook het vertrouwen in mijn capaciteiten. Ik leerde zonder dat zij de baas over mij speelde!