Voelen

In de groepslessen die ik jarenlang heb gegeven deed ik zelf actief mee. Natuurlijk stapte ik af en toe uit om iemand te helpen, maar ik keerde steeds terug naar mijn plekje voor de groep om zo de les aan de gang te houden en de deelnemers een duidelijk voorbeeld te geven. Alle ogen waren op mij gericht en dat vond ik heel normaal; ik was immers degene die de les had gemaakt en verantwoordelijk was voor een logische opbouw en heldere uitleg.

Van kijken naar luisteren

Mijn kennismaking met Pilates is het begin van een nieuw tijdperk. Ik zie ineens dat lesgeven ook anders kan. De docent staat naast de groep en legt de oefeningen verbaal uit. Zelf doet ze niet mee. Ik merk al snel hoe fijn het is om naar haar te luisteren, want nu ben ik met mezelf bezig en niet met de wereld om me heen. Het maakt me niet uit of mijn uitvoering voldoet aan de normen of dat mijn buurvrouw leniger is dan ik, daar let ik gewoon niet op. Alleen als de docent me komt corrigeren, verlies ik dat contact met mezelf en wil ik het ineens zo goed mogelijk doen voor háár. Zodra ze doorloopt, haal ik opgelucht adem en gaat de oefening weer een stuk gemakkelijker.

Voel-aanwijzingen

Dankzij de Pilates lessen ontdek ik dat deelnemers meer op zichzelf gericht zijn als een docent niet meedoet. Voel-aanwijzingen versterken dit effect. Een voel-aanwijzing moedigt je aan om naar jezelf te kijken: voel je hoofd en ineens ontdek je dat je hoofd een positie inneemt! Voel-aanwijzingen brengen bewustwording tot stand. Ieder mens voelt en een ander kan jouw gevoel niet evalueren. Een gevoel is niet goed of fout, het is er gewoon. Voel-aanwijzingen kennen geen correcties.

Focus op voelen

In onze samenleving maken we voornamelijk gebruik van doe-instructies: doe dit en doe dat. Ouders, leraren, werkgevers en zorgprofessionals geven deze instructies met de beste bedoelingen, maar zonder zich te realiseren dat het vooral het vermogen tot gehoorzaamheid traint. Een scholier weet wat zijn leraar belangrijk vindt, maar wie vertelt hem wat zélf belangrijk vindt? Zijn gevoel doet dat! Ieder mens heeft het vermogen te voelen, maar omdat het verstand zo’n prominente rol speelt in onze samenleving, beginnen we dat gevoel te negeren. Ik geloof in de waarde van voelen en bewegen is een fantastische manier om het vermogen tot voelen te trainen.

Hieronder vind je een aantal lessen om zelf me aan de gang te gaan. Voel je lichaam en leer erop te vertrouwen!

Volgen van beweging

Think less, feel more.
Osho