Van spierkracht naar veerkracht

Terug naar overzicht

No pain, no gain

In de sportwereld regeert de slogan ‘no pain, nog gain’ nog steeds. Alleen met een maximale inzet kun je je doelstellingen bereiken. Je traint om zwakke punten te versterken en goede eigenschappen te optimaliseren, want er is altijd ruimte voor verbetering, nietwaar? Iedere patiënt en sporter die ik heb gecoacht, zeker in mijn eerste jaren, heb ik vanuit dit principe begeleid. Motivatie en doorzettingsvermogen maken het verschil, de sporter voert zelf regie over zijn traject.

Je best doen

Ik heb dit lang gezien als een positieve benadering van training, je hebt als sporter namelijk zelf de touwtjes in handen. En zolang er progressie zichtbaar is, werkt deze aanpak ook prima. Maar wat gebeurt er als er geen verbetering (meer) optreedt? Zelf ondervind ik dat dilemma wanneer ik vastloop in mijn Pilates beoefening. Hoe ik mijn best ook doe, op een gegeven moment boek ik geen enkele vooruitgang meer. Soms lijkt het zelfs alsof ik achteruit ga. Al mijn zekerheden met betrekking tot coaching en begeleiding komen ineens op de helling te staan. Je best doen biedt schijnbaar helemaal geen garantie op succes!

 

Whatever you do, do it with the confidence of a 4-year old in a batman t-shirt

Mind en body

Als ik geen verbeteringen meer kan afdwingen, hoe kom ik dan tot groei? In de sport en fysiotherapie is het lichaam het aangrijpingspunt van training, maar zou de mind ook een ingang kunnen zijn? Jarenlang heb ik gedacht dat de (sport)psycholoog die rol maar op zich moet nemen, maar inmiddels denk ik daar heel anders over. De mind is onlosmakelijk verbonden met het lichaam. Alles wat we doen en ervaren gaat via de mind. In het Nederlands wordt het begrip mind vaak vertaald met geest of gedachtewereld. Dit is een onaantastbare wereld, gedachten kun je immers niet vastpakken.

Mind

De mind omvat meerdere aspecten. Intelligentie is het cognitieve deel: de vaardigheid om feitelijke kennis op te nemen en te verwerken. Wilskracht is het aspect dat doelen stelt. Voorstellingsvermogen is misschien wel het meest ontwikkelde element van de mind: iedere keer dat je in gedachten bent, is je verbeeldingskracht actief. Gevoel/zintuiglijk bewustzijn is het vermogen van de mind om zintuiglijke en emotionele prikkels toe te laten of juist te blokkeren. Voelen is dus een activiteit van de mind.

Veerkracht

De laatste jaren is mijn liefde voor anatomie, fysiologie en trainingsleer verschoven naar een fascinatie voor de mind. Met lichamelijke bewustwording (Mind your Movement) onderbreek ik mijn voortdurende gedachtestroom en kom ik tot rust. Met meditatie verander ik de manier waarop ik tegen dingen aankijk. Soms lijkt wel alsof het mijn gedachten een eigen leven leiden; ik denk zelf niet na, maar word overvallen door mijn gedachten. Deze zijn vaak kritisch en onaardig en het vergt actieve oefening om die negatieve denkpatronen te veranderen. Ik wil niet alleen maar beren op de weg zien, ik wil mogelijkheden herkennen en kansen grijpen. Met veerkracht kom ik veel verder dan met spierkracht, daar ben ik inmiddels heilig van overtuigd. Voeg mentale weerbaarheid toe aan lichamelijke training en groei zal nooit meer uitblijven.