Bewustwording is belangstelling tonen

Terug naar overzicht

Bewust bezig zijn

Bewustwording, wat heb ik een hekel aan dat woord! Bewust bezig zijn klinkt als het tegenovergestelde van spontaniteit. Bewust bewegen is nadenken over bewegen, bewust eten is gezond eten en bewust leven lijkt mij een ingehouden leven. Ik geniet erg van bewegen op muziek, van ijsjes eten en van leuke dingen doen. Op de een of andere manier associeer ik bewust zijn met serieus zijn, alsof er dan geen ruimte meer is voor plezier. Ik ken inmiddels de kracht die schuil gaat achter een groter bewustzijn. Ik ben daar al jaren mee bezig en nog lang niet uitgeleerd. Ik wil alleen een ander woord!

Taal verandert je leven

Mijn afstudeerscriptie gaat over taal; welke woorden gebruik ik eigenlijk als ik met anderen en mezelf praat? Ik ben erachter gekomen dat mijn woorden en toonzetting bepalen hoe ik ergens tegenaan kijk. Marshall Rosenberg, de man achter nonviolent communication, erkende het belang van taal. Hij was psychotherapeut en zag dat mensen die zichzelf negatief toespreken, een minder leuk leven leiden. Negatieve zelfspraak is de oorzaak van negatieve gevoelens. Door je taal te veranderen, verander je je leven.

Your presence is the most precious gift you can give to another human being.
Marshall Rosenberg

Met belangstelling

Terug naar dat woord bewustwording; wat betekent het eigenlijk? Als ik me bewust ben van mijn taal, dan kijk dat ik belangstellend naar de woorden die ik gebruik. Als ik me bewust ben van mijn lijf, dan volg ik mijn bewegingen met interesse. En als ik me bewust ben van mijn emoties, dan voel ik ze en bekijk ze met belangstelling: ”Goh, ik ben boos, waarom eigenlijk?” Bewustwording is niets anders dan belangstellend zijn. Belangstelling heeft voor mij een veel positievere associatie. Belangstelling tonen voor een goede vriendin betekent dat ik geïnteresseerd ben in haar verhalen en belevenissen. Ik luister aandachtig en ik heb geen vooringenomen mening. Ik neem de tijd en sta open voor alles. Dat is interesse!

Bewuster is leuker

Een bewust leven is een nieuwsgierig leven. Nieuwsgierig naar jezelf: wat doe ik, wat voel ik, wat wil ik? Nieuwsgierig naar de ander: waarom maakt hij of zij die keuze en hoe voelt hij zich daarbij? Een bewust leven is geen ingehouden leven, het is juist een spontaan leven. Doen wat je echt graag wilt, doen waar je blij van wordt. Dus een ijsje eten op het terras is een bewuste keuze, gewoon omdat je er zin in hebt. En bewust bewegen is dus niet hetzelfde als erover nadenken en de bewegingen sturen. Integendeel, het is alleen maar geïnteresseerd toekijken. Net als toen mijn kinderen leerden lopen, dat hoefde ik ook niet te sturen, aanmoedigen was genoeg! Bewuster in het leven staan is leuk, je wordt er meer open, spontaan en belangstellend van!