Alexander techniek

AlexanderFrederick Matthias Alexander (1869 – 1955)

Frederick Matthias Alexander (FM) was een professioneel acteur die zich had zich gespecialiseerd in één-mans vertolkingen van Shakespeare. Terwijl hij zijn carrière aan het opbouwen was, kreeg hij stemproblemen. Hij bezocht allerlei artsen, maar niemand kon hem helpen. Daarom  ging hij zelf op zoek naar de oorzaak van zijn klachten. Hij stelde zichzelf de volgende vraag:

“Wat doe ik eigenlijk als ik praat?”

FM was ervan overtuigd dat hij zijn stemproblemen zelf veroorzaakte. Hij kocht een grote spiegel en bekeek zichzelf terwijl hij sprak alsof hij op een podium stond. In eerste instantie zag hij niet zoveel, maar na verloop van tijd viel hem op dat hij zijn hoofd subtiel naar achteren bewoog, zijn borst naar voren duwde, een holle rug trok en via zijn mond inademde. Blijkbaar ging praten gepaard met een hele keten aan bewegingen. Het is dat hij het zelf in de spiegel zag, anders had hij het niet geloofd, hij had hier immers nooit iets van gemerkt. Naarmate zijn observatievermogen verbeterde, zag hij steeds meer spieractiviteit. Zelfs bij het spreken op conversatietoon spanden vrijwel alle spieren in zijn lichaam aan.

Zo ontstond de overtuiging dat hij veel te veel deed. Hij gebruikte zijn lichaam inefficiënt en daar moest hij mee stoppen. Maar dat bleek helemaal niet zo eenvoudig. Hoe graag hij ook wilde, hij kon niet bewust ontspannen. Toch was hij er zeker van dat hierin de oplossing lag; als hij zijn rust wist te bewaren dan klonk zijn stem krachtig en helder. Na maanden van zelf-observatie ontdekte FM dat zijn ongewenste en onwillekeurige bewegingen verdwenen als hij naar zichzelf keek. Blijkbaar kon zijn belangstellende blik een verandering bewerkstelligen. Dat was bijzonder verrassend want tot dat moment hij zichzelf geïnstrueerd en dat werkte juist averechts, daarvan ging hij alleen maar meer verkrampen.

FM vond zijn stem terug en keerde terug naar het toneel. Maar toen andere mensen met fysieke klachten bij hem aanklopten voor hulp, begon hij zijn strategie met hen te delen en zo werd de Alexander Techniek geboren.

Over mij
In the mind of man lies his ability to govern the circumstances of his life.
- FM Alexander

Rust in je hoofd

Als je waarneemt wordt je je bewust van iets wat je nog niet eerder had opgemerkt. Waarnemen vraagt om concentratie, om een stille en alerte geest. Als je nadenkt, zie je niet wat er gaande is omdat gedachten je afleiden. In een klassieke Alexander les word je getraind in het aandachtig kijken naar jezelf, vergelijkbaar met FM’s eigen proces. Als gevolg hiervan worden je bewegingen soepeler en eventuele klachten verminderen of verdwijnen zelfs helemaal.

Met deze insteek ben ik Alexanderleraar geworden. Ik wilde niets liever dan de tools in handen krijgen om anderen (en mezelf) te verlossen van lichamelijke klachten. Maar eigenlijk doe ik de methode dan tekort. De Alexander Techniek traint in essentie het vermogen tot concentratie: erbij zijn en je rust bewaren tijdens je bezigheden. Dat hoeft zich natuurlijk niet te beperken tot je motoriek. Als je aandachtig bent in een gesprek, hoor je de ander beter. Als je aandachtig bent in je werk, krijg je meer uit handen. De Alexander Techniek richt zich op lichamelijke bewustwording. In mijn ogen is dat de eerste stap naar een bewuster leven.

 

Mind your movement Neem contact op